Terminis


El termini per enviar les sol·licituds és fins al 17 d'octubre de 2017.

Fins el 10 de novembre les persones responsables dels tallers i dels programes contacten amb la persona responsable de formació de cada centre per tal de:

- concretar les dates d'aplicació
- planificar amb el professorat la integració dels temes en la programació de l'aula partint d'allò que interessa  a l'alumnat, del que sap, d'allò que vol conèixer, com és el grup...


Abans de final de curs
es duen a terme les activitats (consultau la fitxa dels tallers perquè hi ha excepcions) i s'avaluen en el moment que finalitzen.

Consultau el 
calendari amb els terminis.

© Salut Jove 2010